Chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

13 NGUYÊN TẮC CÁC CHA MẸ CẦN THUỘC LÒNG ĐỂ BẢO VỆ CON

Để share và để nhớ trong tình hình đang xảy ra nhiều những vụ ấu dâm.

 

Nguồn: FB Hoàng Tú Anh