Chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Gợi ý cách ứng phó khi bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc

 • Xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp để tìm kiếm sự ủng hộ từ họ
 • Thăm dò xem xét những ai tại nơi làm việc bị những hành vi quấy rối tương tự.
 • Nắm rõ Luật lao động, quy định bảo vệ quyền lợi của nhân viên của công ty.

 

Khi xảy ra hành vi bị quấy rối tình dục:

 • Giữ bình tĩnh, không gây hấn và giữ an toàn cho bản thân.
 • Thảo luận với các đồng nghiệp ủng hộ hoặc bạn hướng giải quyết hành vi quấy rối tình dục

 

Giải quyết hành vi quấy rối tình dục

 • Gặp trực tiếp Yêu cầu người có hành vi quấy rối tình dục chấm dứt hành vi.
 • Thu thập chứng cứ. Ghi lại các hành vi phân biệt đối xử bằng hình ảnh, tìm kiếm người ủng hộ và sẵn sàng làm chứng.

                Lưu ý khi trao đổi:

 • Bình tĩnh, quyết đoán, không đối đầu hoặc gây căng thẳng. Cho họ thấy: Họ đang vi phạm Luật lao động, bạn không thấy thoải mái và bạn sẽ yêu cầu cơ quan giải quyết nếu họ không chấm dứt hành vi.
 • Nếu thấy một mình khó khăn trong việc đối mặt thì nhờ sự trợ giúp của người thân, đồng nghiệp đi giải quyết cùng

 

Nếu người có hành vi quấy rối tình dục không chấm dứt hành vi

Viết thư gửi lên công an, công đoàn hoặc gửi thư vào hòm thư kiến nghị của công ty để tố cáo hành vi. Phải gửi kèm theo các bằng chứng đã thu thập được.

Tìm kiếm sự trợ giúp:  à khi hết các giải pháp thì tìm kiếm sự hỗ trợ từ

 • Số điện thoại tư vấn miễn phí 024.3333.55.99
 • Luật sư hoặc trung tâm trợ giúp pháp lý của địa phương