Chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Lên tiếng chấm dứt Xâm hại tình dục trẻ em

Hiện nay những vụ việc Xâm hại tình tình dục trẻ em có những dấu hiệu xử lý chưa đúng người, đúng tội.

Bạn muốn thể hiện quan điểm của mình về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em?

Bạn muốn Lên tiếng- Hành động để tội phạm xâm hại tình dục trẻ em phải bị xử lý pháp luật?

Các bạn hãy chọn một trong 2 bức ảnh dưới đây và đặt nó làm ảnh cover Facebook để cùng chúng tôi lên tiếng trước các vấn nạn xâm hại tình dục đối với trẻ em!

Nguồn: https://www.facebook.com/GBVNet/