Chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

NO MORE ra mắt tháng 7 năm 2016 bởi Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực giới tại Việt Nam (GBVNet). Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành  niên (CSAGA) đang quản trị website này.

NO MORE luôn nhận được sự ủng hộ tích cực từ Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam trong quá trình xây dựng ý tưởng và vận hành. Và đặc biệt, NO MORE nhận được sự ủng hộ về tài chính của Cơ quan Hợp tác và Phát triển Úc (DFAT) trong quá trình xây dựng ban đầu. 

NO MORE cũng nhận được sự hợp tác tích cực từ Mạng Giới và Phát triển cộng đồng (GENCOMNET), và Cơ quan Phụ nữ của Liên hợp quốc (UN Women).