Chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Những câu không nên nói với một người bị bạo lực gia đình

Khi đặt câu hỏi hoặc nói với người bị bạo lực, cũng cần có sự chú ý để tránh những câu hỏi gây tổn thương cho người bị bạo lực. Dưới đây là một số câu điển hình:

ăn mặc thế kia chồng nó lại chán

Câu này đổ lỗi do người phụ nữ không biết cách ăn mặc, không biết cách chăm sóc bản thân

Chồng bát chồng đĩa còn có lúc xô=> Làm giảm nhẹ vấn đề bạo lực, hãy nhớ, bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật

Thôi, vợ chồng ai chả có lúc nóng giận=> đổ lỗi cho việc thiếu kiểm soát cảm xúc, và đang cố làm dung hòa chuyện bạo lực gia đình để từ “có” thành “không”

Chị mà là em, chị ly hôn lão chồng từ lâu rồi=> Không quyết định thay họ hoặc đưa ra lời khuyên thay cho người trong cuộc, mỗi người sẽ có một hoàn cảnh và một cách quyết định khác nhau cho cuộc đời của họ.

Nhịn nó (chồng) đi một tí, thiệt gì. => Khuyên người phụ nữ chịu đựng và yêu cầu họ phải khéo léo trong cách cư xử để không xảy ra bạo lực. Tuy vậy có rất nhiều người trong cuộc đã cố gắng chịu đựng và im lặng nhưng bạo lực gia đình vẫn tiếp tục xảy ra ngày càng nặng hơn.