Chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

PHẢN HỒI CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ THƯ KIẾN NGHỊ CỦA GBVNET VÀ GẦN 30.000 NGƯỜI KÝ TÊN.

Các bạn thân mến, hôm qua ngày 28/03/2017 Ban điều hành mạng lưới GBVNet đã nhận được thư của ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gửi Ban Điều hành GBVNet trả lời thư kiến nghị của GBVNet và gần 30.000 người ký tên.

Ông Nguyễn Văn Tùng cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận được thư và đã giao cho Bộ Lao động cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể để sớm chấn chỉnh bảo đảm các em được lớn lên trong môi trường xã hội an toàn. Thủ tướng hoan nghênh và mong tiếp tục nhận được đóng góp của GBVNet.

GBVNet xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với GBVNet trong chiến dịch này và ký tên vào thư kiến nghị.

 

Theo: GBVNet