Chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

NO MORE là một website khuyến khích sự tham gia của chính người bị bạo lực và cộng đồng xã hội nhằm chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực gia đình với phụ nữ và trẻ em gái. Với NO MORE, chúng tôi hy vọng:

  • Phong trào lên án các hành vi bạo lực tình dục và bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái được khởi xướng từ chính người trong cuộc và những người ủng hộ.
  • Quyền tình dục, sức khỏe tình dục của phụ nữ và trẻ em gái được thảo luận công khai trên truyền thông và mạng xã hội.

MỤC HỌC HỎI:

NO MORE sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức cơ bản về bạo lực tình dục và bạo lực gia đình (tại đây), các kỹ năng để ứng phó với nó (tại đây) hoặc các dịch vụ có thể hỗ trợ nếu bạn cần trợ giúp (tại đây).

MỤC THEO DÕI VỤ VIỆC BẠO LỰC TÌNH DỤC:

NO MORE tập hợp các vụ việc bạo lực tình dục và bạo lực gia đình được phản ánh qua truyền thông để bạn có thể hiểu bức tranh của vấn đề này tại Việt Nam (tại đây). Mỗi vụ việc được tập hợp thành một hồ sơ riêng và được cập nhật thông tin từ các kênh báo chí, truyền thông

MỤC CÙNG HÀNH ĐỘNG:

Chúng tôi tin tưởng BẠN là một phần quan trọng của NO MORE bằng cách chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, những chứng kiến về bạo lực tình dục và bạo lực gia đình với chúng tôi tại chuyên mục CHIA SẺ CÂU CHUYỆN (tại đây). BẠN hoàn toàn có thể giữ bí mật danh tính, hay công khai, nhưng chúng tôi tin rằng, những chia sẻ của bạn sẽ giúp cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn về thực trạng bạo lực tình dục, bạo lực gia đình và đưa ra các giải pháp hợp lý, để không một ai, bất cứ người phụ nữ hay trẻ em gái nào phải chịu đựng các hình thức bạo lực. 

Mời Bạn CÙNG LẮNG NGHE VÀ LÊN TIẾNG (tại đây) để chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực gia đình với phụ nữ và trẻ em gái bằng cách đọc và chia sẻ các câu chuyện này trên mạng xã hội. Đây là những câu chuyện được chia sẻ và cập nhật từ chính các bạn, những người chứng kiến hoặc có trải nghiệm về bạo lực tình dục và bạo lực gia đình. 

MỤC LIÊN HỆ:

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay cần trợ giúp về vấn đề bạo lực tình dục và bạo lực gia đình, hãy tiếp tục liên lạc với chúng tôi (tại đây).